Трябва ли да се възстанови старият режим на пушене в обособени зони в заведенията?
Общо гласували: 165