Трябва ли да се преразгледат приватизационните сделки от Прехода?
Общо гласували: 227