Какви са очакванията Ви от новия състав на ВСС?
Общо гласували: 230