Трябва ли да има видео наблюдение в детските градини?

  Гласувай