Трябва ли Македония да се задължи с опазването на българското културно и материално наследство и с паметниците ни?

Да

Не

Не мога да преценя

  


Страхувате ли се от бежанците?
Одобрявате ли евентуална замяна на Ирина Бокова с Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН?
Смятате ли, че бежанските центрове в страната трябва да бъдат затворени?

Затвори