Очаквате ли изработването на нови учебни планове, съобразени с ценностите на българската история и литература?

Да

Не

  


Одобрявате ли отпадането на "История славянобългарска", "Къде си вярна, ти любов народна", "Хубава си, моя горо" и "Вятър ечи, Балкан стене" от учебника по литература за 6-ти клас?
Изненада ли ни лошото време през януари?
Одобрявате ли въвеждането на данък "клошар"?

Затвори