Пострада ли Ваше имущество вследствие на падналите градушки и проливни дъждове?

  Гласувай