Трябва ли да се преразгледат приватизационните сделки от Прехода?

Да

Не

Не мога да преценя

  


Трябва ли да се преразгледат приватизационните сделките от Прехода?
Подготвихте ли вече автомобила си за зимния сезон?
Какви са очакванията Ви от новия състав на ВСС?

Затвори