Трябва ли да се повишава цената на тока?

Да

Не

  


Смятате ли, че е справедлив протестът в "Орландовци"?
Смятате ли, че селска полиция в страната ще реши проблемите с битовата престъпност?
Смятате ли, че е справедлив протестът в Гърмен?

Затвори